Home
Mountain, Wing
Spoky
Forest
Mini, Midi, Maxi
Jumper
Accessoires
Advies bij aanschaf
Contactformulier
Bestelinfo/Contact

 

Bestelinformatie en Bedrijfsgegevens

 

Online bestellen of informatie aanvragen

U kunt heel eenvoudig artikelen bij ons bestellen. Wij hebben de meeste modellen en kleuren op voorraad, waardoor er zeer korte levertijden zijn. Indien gewenst kunnen we binnen 24-uur leveren.

U kan via het bestelformulier bestellen of een email sturen naar info@likeabikeshop.nl  Wij sturen u dan dezelfde dag de gevraagde informatie, of een bevestiging van uw bestelling met onze bankgegevens. Zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven gaan we de artikelen verzenden.

Bij een bestelling graag minimaal de volgende informatie vermelden:

♦ Model

♦ Kleur of type

♦ Naam en afleveradres

Telefonisch bestellen

U kunt de artikelen ook telefonisch bestellen, ons nummer is: 06 - 20 66 89 76
Zijn wij even niet bereikbaar, spreek dan uw naam en nummer in en wij nemen dezelfde dag nog contact met u op.

Afhalen in Franeker

U kunt de fiets ook afhalen, uitsluitend op afspraak, in Franeker. Afhalen kan ook 's avonds en in het weekend.

 

Internet   www.likeabikeshop.nl
E-mail   Info@likeabikeshop.nl
Telefoon  +31 (0)6 - 20 66 89 76
  
Postadres *
* Ophalen op dit adres alleen mogelijk na afspraak!
Aesterfaart 16
8801 ZG Franeker
 
  
KvK nr.  32116985
BTW nr. NL8222.20.854.B01
ABN-AMRO bank 52 30 05 032
IBAN  NL61ABNA0523005032
SWIFT-BIC   ABNANL2A

 

Tip: Kijk altijd of een bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Dit kan éénvoudig door de bedrijfsnaam in te toetsen.  http://www.kvk.nl/handelsregister/020_handelsregister_online/zoekeninhethandelsregister/zoekeninhethandelsregister.asp 
 
 
 
 
 
 
Klik op het kaartje voor een vergroting.

- Algemene Voorwaarden -

Van Joad-Trading, gevestigd te Franeker, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 32116985.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst aangegaan met Joad-Trading.
1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien Joad-Trading daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
Artikel 2: Prijzen
2.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
2.2  Kosten van verzending en verpakking, van loopfietsen, zijn in de genoemde prijzen inbegrepen. Tenzij anders is overeengekomen, zijn kosten van verzending en verpakking van accessoires niet in de prijzen inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
2.3 Joad-Trading behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Artikel 3: Betaling
Levering geschiedt tegen vooruitbetaling of contante betaling.
Artikel 4: Leveringstermijn
4.1 De opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de genoemde leveringstermijn geeft de koper geen recht tot enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders door Joad-Trading en koper wordt overeengekomen.
4.2 De leveringstermijn gaat bij vooruitbetaling in, nadat Joad-Trading de betaling heeft ontvangen.
Artikel 5: Levering
5.1 Joad-Trading kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging en/of diefstal tijdens het verzenden.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres van de koper.
5.3 Bij vooruitbetaling worden de producten verzonden, zodra de betaling bij Joad-Trading is bijgeschreven.
Artikel 6: Retourzendingen
6.1 De koper dient de producten bij aflevering te controleren op eventuele beschadigingen of tekortkomingen. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen zeven dagen na aflevering van de producten per email, onder vermelding van het factuurnummer gemeld te worden.
Joad-Trading zal het product vervangen of uw betaling wordt (na retourzending) ongedaan gemaakt , indien de koper het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
6.2 Ongebruikte producten kunnen binnen zeven dagen na ontvangst in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd. Na ontvangst van de producten stort Joad-Trading het aankoopbedrag, exclusief verzendkosten retour op de rekening van de koper.
6.3 Joad-Trading behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat, dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
Artikel 7: Garantie
De garantie die wij u bieden op geleverde loopfietsen, is minimaal 1 jaar, tenzij anders staat vermeld, op het frame en voorvork en 6 maanden op alle andere fietsonderdelen, indien het een fabricagefout betreft. Beschadiging door gebruik en andere dan hierboven omschreven omstandigheden vallen buiten de garantievoorwaarden. Garantie is niet overdraagbaar en wordt afgegeven op naam en datum bij aankoop. Mocht u direct na ontvangst van de goederen constateren dat er gebreken zijn, dan verzoeken wij u dezelfde dag van ontvangst dit aan ons te melden per email met uitleg van het probleem. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en een voor u passende oplossing zoeken.
Artikel 8: Overmacht
Joad-Trading is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Joad-Trading en transportstagnatie. 
Artikel 9: Klachten
Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan Joad-Trading met duidelijke uiteenzetting van de klacht.
Artikel 10: Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van de koper worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.
Artikel 11: Toepasselijk recht
11.1 Op overeenkomsten tussen Joad-Trading en de koper is het Nederlands recht van toepassing

-  LINKS -

www.loopfietswereld.nl

www.firstbikewereld.nl

www.loopfietsshop.nl

www.joad-trading.nl

www.bewusteouders.nl

www.hipenhot.nl (leuke site voor hippe producten)

 

 

 

 

LIKEaBIKEshop.nl is een handelsnaam van Joad-trading
Aesterfaart 16, 8801 ZG, Franeker. Tel 06 - 20 66 89 76
KvK 32116985

 

 

LIKEaBIKEshop is een handelsnaam van Joad-trading | Online bestellen of op afspraak afhalen.